Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Omgevingsdienst Achterhoek (Oda) voert de wettelijke milieutaken uit voor gemeenten in de regio en voor Provincie Gelderland. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieuwetgeving. Omgevingsdienst Achterhoek voert daarnaast ook taken uit op het gebied van de Wabo-brede specialismen. Daarbij kun je denken aan; bodem, lucht, geluid, asbest, archeologie en externe veiligheid. Oda is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en provincie Gelderland. Samen met haar partners werkt Oda aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Bij Oda werken 80 medewerkers. Samen werken zij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Iedere professional draagt hieraan bij vanuit zijn eigen vakgebied. Als je bij Oda werkt, werk je in een dynamische omgeving. We investeren volop in de ontwikkeling van medewerkers. Zij werken tijd- en plaats onafhankelijk dus je kunt werken vanuit de hele Achterhoek en vanuit huis. Oda werkt met twee zelfsturende teams, die aangestuurd worden door een directeur en twee afdelingsmanagers. Dit maakt dat er een groot beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid, deskundigheid en de onderlinge samenwerking van medewerkers.

Oda maakt onderdeel uit van het Gelders Stelsel waarin alle zeven Gelderse Omgevingsdienst samenwerken op diverse gebieden. Je leest het al, veel samen dus! Hecht jij ook veel waarde aan samenwerking? En ben je klaar om samen met ons aan de slag te gaan voor de Achterhoekse Omgeving? Neem dan contact op!  

Wil je meer weten over wat het werken bij één van de Gelderse Omgevingsdiensten inhoudt? Kijk dan op: werkenbijgelderseomgevingsdiensten.nl. Daar vind je vacatures, verhalen van collega’s, arbeidsvoorwaarden en meer!