Gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre ligt centraal in de Achterhoek. Een gemeente waarin de natuur in combinatie met de stadse en dorpse sfeer centraal staan. De gemeente bestaat uit twee grote(re) kernen -Groenlo en Lichtenvoorde- en zes kleine dorpen met in totaal bijna 30.000 inwoners. We zijn trots op onze historie en staan tegelijkertijd open voor nieuwe ontwikkelingen.

Het waarborgen van de leefbaarheid binnen onze gemeente is erg belangrijk. Onze inwoners worden daarbij zoveel mogelijk betrokken. Beleids- en uitvoeringsprocessen worden, waar dat kan, op een interactieve manier vormgegeven. We gaan steeds meer van burgerparticipatie richting overheidsparticipatie. Aansprekende resultaten daarvan zijn Stad Groenlo en de Zwarte Cross. Daarnaast staan we nog voor interessante uitdagingen en projecten die vragen om verantwoordelijke en betrokken professionals. Professionals met ambitie, net als Oost Gelre.

Wat vragen wij van onze mensen?
Om al onze ambities te kunnen verwezenlijken, vragen we veel van onze medewerkers. Ruim 190 medewerkers wenden dagelijks hun talenten én vakkennis aan om ons te laten zijn wat we zijn: een doel- en servicegerichte organisatie, gebaseerd op samenwerking en gelijkwaardigheid. Verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van taken leggen wij laag in onze organisatie. Werken bij ons betekent dus ruimte voor jou! Ruimte om jezelf te zijn, je eigen verantwoordelijkheden op te pakken en je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken.

Waar staan we voor?
Wij werken vanuit onze kernwaarden ‘eerlijk’, ‘aandachtig’ en ‘uitnodigend’. Dat betekent werken in een open en vriendelijke organisatie, met respect voor elkaar. Je krijgt volop mogelijkheden om te leren en volop kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je ervaart veel vrijheid in het organiseren van je werk.