Gemeente Doesburg

De organisatie van Doesburg kent een platte organisatiestructuur, die gestoeld is op de principes van integraal management en zelfsturende clusters. Bij de gemeente werken zo’n 100 mensen.

De ambtelijke organisatie bestaat uit de directie (gemeentesecretaris/algemeen directeur), zes resultaatverantwoordelijke teams, de afdeling Bedrijfsvoering en de staf. De resultaatverantwoordelijke teams stellen de excellente dienstverlening richting de burger en het eindresultaat centraal, ze weten wat hun doelen zijn en weten deze met de juiste talenten, teamgeest en vaardigheden te halen. Ze hebben standaarden om hun processen uit te voeren, passen deze steeds opnieuw toe en evalueren deze continue. In de afdeling Bedrijfsvoering zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, die door (beleids-) kaderstelling, advisering en ondersteuning ervoor moeten zorgen dat de rest van de organisatie optimaal kan functioneren. Uitgangspunt bij de organisatiestructuur is een model met zo min mogelijk hiërarchische lagen (uitgangspunt maximaal twee managementlagen).